World Music - Malý průvodce světem world music

Adam a jeho rod - Genetická odysea člověka

17.01.2008 | Profesor Wells z Harvardské university se rozhodl sledovat stopy druhu Homo sapiens po naší planetě.


Spojil zde výsledky moderních genetických analýz obrovského počtu žijících jedinců i fosilních nálezů s nejnovějšími poznatky archeologie, historie, historické geografie i srovnávací lingvistiky a načrtl plastický obraz putování lidského druhu do všech koutů Země. A protože má i svérázný smysl pro humor a poutavý způsob psaní, nejedná se o suchopárnou studii o našich prarodičích Adamovi a Evě.

WWW odkaz

Zpět